Tuesday, July 26, 2011

Lesser Black-Backed Gull - GREEN [M.ABT] / white

Lesser Black-backed Gull (L.f. graellsii), >8cy, G[M.ABT], leucistic wing coverts

Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus graellsii - Dutch integrade), >8th calendar year
Texel, Kelderhuispolder, Gull colony, June 24, 2011. Green M.ABT. Adult Lesser Black-backed Gull in full summer (alternate) plumage.
As can be clearly seen, one greater primary covert in each wing has lost all its pigment. Interestingly, this individual did not show any leucism the previous season.
Leucism in the wing occurs regularly in Lesser Black-backed Gulls, as proven by another individual present in the colony at the same time. See another example here.
(Ring info: ringed June 11, 2007, Kelderhuispolder, Texel, The Netherlands. Sex: male. Age: unknown, after 4th calendar year.)

Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus graellsii - Dutch integrade), na 8de kalenderjaar
Meeuwenkolonie Kelderhuispolder Texel, 24 juni 2011. Groen M.ABT. Adulte Kleine Mantelmeeuw in volledig zomerkleed. Goed te zien is dat in beide vleugels het pigment in één grote handpendekveer totaal verdwenen is. Interessant is dat dit het vorige seizoen niet het geval was bij dit individu.
Leucisme in de vleugels komt regelmatig voor bij Kleine Mantelmeeuwen, wat bewezen werdt door een tweede individu die op dezelfde dag in de kolonie aanwezig was. Zie ook dit voorbeeld.
(Ringdatum: 11 juni 2007, Kelderhuispolder, Texel. Geslacht: man. Leeftijd: onbekend, na 4de kalenderjaar.)

Tuesday, June 14, 2011

Black-headed Gull - WHITE [E5AV] / black

Black-headed Gull, >5cy, W[E5AV]

Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus), >5th calendar year
Zoetermeer, Benthuizerplas, The Netherlands. June 14, 2011. W[E5AV] (Arnhem 3690367) Adult Black-headed Gull in full summer (alternate) plumage.
(Ringing date: June 8, 2009, Benthuizer Plas, Zoetermeer, The Netherlands. Sex: male. Age: unknown, older than 3rd-calendar year.)

Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus), >5de kalenderjaar
Benthuizerplas, Zoetermeer, 14 juni 2011. W[E5AV] (Arnhem 3690367) Adulte Kokmeeuw in volledig zomerkleed.
(Ringdatum: 8 juni 2009, Zoetermeer, Benthuizer Plas. Geslacht: man. Leeftijd: onbekend, na 3de kalenderjaar.)

Black-headed Gull - WHITE [E5AC] / black

Black-headed Gull, >5cy, W[E5AC]

Black-headed Gull, >5cy, W[E5AC]

Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus), >5th calendar year
Zoetermeer, Benthuizerplas, The Netherlands. June 14, 2011. W[E5AC] (Arnhem 3690352) Adult Black-headed Gull in full summer (alternate) plumage.
(Ringing date: June 8, 2009, Benthuizer Plas, Zoetermeer, The Netherlands. Sex: male. Age: unknown, older than 3rd-calendar year.)

Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus), >5de kalenderjaar
Benthuizerplas, Zoetermeer, 14 juni 2011. W[E5AC] (Arnhem 3690352) Adulte Kokmeeuw in volledig zomerkleed.
(Ringdatum: 8 juni 2009, Zoetermeer, Benthuizer Plas. Geslacht: man. Leeftijd: onbekend, na 3de kalenderjaar.)

Black-headed Gull - WHITE [E5RT] / black

Black-headed Gull, 2cy, W[E5RT]

Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus), 2nd calendar year
Zoetermeer, Benthuizerplas, The Netherlands. June 14, 2011. W[E5RT] (Arnhem 3693457) Second-calendar year Black-headed Gull, moulting to second-winter plumage. The inner primaries P1 and P2 have been dropped and active moult is present in the greater coverts. Note the adult-looking head with a 98% complete hood and the dark maroon bill. All remaining wing and tail feathers are first-generation.
Primary moult score: 2 (P1=1, P2=1, P3=0, P4=0, P5=0, P6=0, P7=0, P8=0, P9=0, P10=0).
(Ringing date: June 2, 2010, Benthuizer Plas, Zoetermeer, The Netherlands. Age: pullus.)

Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus), 2de kalenderjaar
Benthuizerplas, Zoetermeer, 14 juni 2011. W[E5RT] (Arnhem 3693457) Tweede-kalenderjaar Kokmeeuw, ruiend naar tweede-winterkleed. De binnenste handpennen P1 en P2 missen, en ook missen enkele grote dekveren. De kopt toont als die van een adult met een 98% complete kap en een donkerrode snavel. De nog aanwezig zijnde vleugel- en staartveren zijn allen eerste-generatie.
Handpenruiscore: 2 (P1=1, P2=1, P3=0, P4=0, P5=0, P6=0, P7=0, P8=0, P9=0, P10=0).
(Ringdatum: 2 juni 2010, Zoetermeer, Benthuizer Plas. Leeftijd: pullus.)

Sunday, June 12, 2011

Herring Gull - M[Arnhem 5413028]

European Herring Gull (spec), 9cy, M[Arnhem 5413028], with short and chubby legs

European Herring Gull spec. (Larus argentatus), 9th calendar year
IJmuiden, June 12, 2011. Arnhem 5413028. Adult European Herring Gull, moulting to winter (basic) plumage: P1 has been shed. This individual stood out from the group because of its short and chubby legs.
Primary moult score: 1 (P1=1, P2=0, P3=0, P4=0, P5=0, P6=0, P7=0, P8=0, P9=0, P10=0).
(Ring info: ringed August 31, 2004, IJmuiden, The Netherlands. Age: 2nd calendar year.)

Zilvermeeuw spec. (Larus argentatus), 9de kalenderjaar
IJmuiden, 12 juni 2011. Arnhem 5413028. Adulte Zilvermeeuw, ruiend naar winterkleed: P1 mist. Dit individu viel op door z'n korte dikke poten.
Handpenruiscore: 1 (P1=1, P2=0, P3=0, P4=0, P5=0, P6=0, P7=0, P8=0, P9=0, P10=0).
(Ringdatum: 31 augustus 2004, IJmuiden. Leeftijd: 2de kalenderjaar.)

Herring Gull - M[Bruxelles H152497] with mark on P4

European Herring Gull, >5cy, M[Bruxelles H152497] with mark on P4

European Herring Gull (Larus argentatus), >5th calendar year
IJmuiden, June 12, 2011. Bruxelles H152497. Adult European Herring Gull, moulting to winter (basic) plumage: P1 and P2 have been shed. Note also the faint mark on the outer web of P4, something which is unusual but apparently within the range of variation. (See also Green MABK).
Primary moult score: 2 (P1=1, P2=1, P3=0, P4=0, P5=0, P6=0, P7=0, P8=0, P9=0, P10=0).
(Ring info: not available.)

Zilvermeeuw (Larus argentatus), >5de kalenderjaar
IJmuiden, 12 juni 2011. Bruxelles H152497. Adulte Zilvermeeuw, ruiend naar winterkleed: P1 en P2 missen. Opvallend is de zwarte vlek op de buitenvlag van P4, iets wat ongebruikelijk is maar klaarblijkelijk binnen de variatie valt. (Zie ook Groen MABK).
Handpenruiscore: 2 (P1=1, P2=1, P3=0, P4=0, P5=0, P6=0, P7=0, P8=0, P9=0, P10=0).
(Ringdatum: niet beschikbaar.)

Tuesday, June 7, 2011

Lesser Black-Backed Gull - BLACK [J7KC] / white

Ringed seagull

Found in Stavanger Norway.

Black-headed Gull - WHITE [E5RT] / black

Black-headed Gull, 2cy, W[E5RT]

Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus), 2nd calendar year
Zoetermeer, Benthuizerplas, The Netherlands. June 7, 2011. W[E5RT] (Arnhem 3693457) Second-calendar year Black-headed gulls with an (almost) complete hood (such as this individual) can easily be mistaken for an adult, especially when seen at rest. Indicative for this age though are the brown first-generation feathers: the carpal bar across the lesser and median coverts, the inner tertials, the primaries and especially the tail band.
(Ringing date: June 2, 2010, Benthuizer Plas, Zoetermeer, The Netherlands. Age: pullus.)

Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus), 2de kalenderjaar
Benthuizerplas, Zoetermeer, 7 juni 2011. W[E5RT] (Arnhem 3693457) Tweede-kalenderjaar Kokmeeuwen met een (bijna) complete kap (zoals bij dit individu) kunnen makkelijk voor een adult aangezien worden, vooral als ze in rust gezien worden. Kenmerkend voor de leeftijd zijn echter de bruine eerste-generatie veren: de band over de kleine- en middelste dekveren, de binnenste tertials, de handpennen, en vooral de staartband.
(Ringdatum: 2 juni 2010, Zoetermeer, Benthuizer Plas. Leeftijd: pullus.)