Sunday, December 12, 2010

Black-headed Gul - RED [4.8] / white

Black-headed Gull, 2cy, R[4.8]

Photo: by Maarten van Kleinwee

Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus), 2nd calendar year
Leiderdorp, Laan van Berendrecht, The Netherlands, December 12, 2010. Red 4.8, Arnhem 3.691.875. Second-calendar year Black-headed gull in full winter (basic) plumage. Note the dark red legs and bill, making this individual indistinguishable from adults.
(Ring info: ringed December 29, 2009, Oosterpark, Amsterdam, The Netherlands. Age: 1st calendar year.)

Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus), 2de kalenderjaar
Laan van Berendrecht, Leiderdorp, 12 december 2010. Red 4.8, Arnhem 3.691.875. Tweede-kalenderjaar Kokmeeuw in volledig winterkleed. Door de donkerrode poten en snavel is dit individu niet te onderscheiden van adulte Kokmeeuwen.
(Ringdatum: 29 december 2009, Oosterpark, Amsterdam. Leeftijd: 1ste kalenderjaar.)