Saturday, December 25, 2010

Black-Headed Gull - WHITE [E5JE] / black

Black-headed Gull, adult, W[E5JE]

Photo: Van Kleinwee

Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus), adult
Leiderdorp, Buitenhoflaan, The Netherlands, December 25, 2010. White E5JE, M[Arnhem 3693373]. Adult Black-headed gull in full winter (basic) plumage. This is an individual from the nearby colony in Zoetermeer. See also this image of the same individual in full summer (alternate) plumage at the time of ringing and note the differences in leg and bill color.
(Ring info: ringed June 2, 2010, Zoetermeer, The Netherlands. Sex: female. Age: 3rd calendar year.)

Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus), adult
Buitenhoflaan, Leiderdorp, 25 december 2010. Wit E5JE, M[Arnhem 3693373]. Adulte Kokmeeuw in volledig winterkleed. Dit individu is afkomstig uit de Zoetermeer kolonie. Zie ook deze foto van dit individu in volledig zomerkleed tijdens de ringsessie en vergelijk het verschil in de poot- en snavelkleur.
(Ringdatum: 2 juni 2010, Zoetermeer. Geslacht: vrouw. Leeftijd: 3de kalenderjaar.)